Tag Archives: Giới Định Tuệ

Hãy Để Thời Gian Giải Mã Những Điều Kỳ Diệu.

Thấy Gì sau 12 Ngày tại Hồng Trung Sơn.

   Mùa xuân khẽ khàng dần đến… là lúc tôi đi để khám phá mùa xuân trong nội tại…    Tôi lại đi tìm chính mình, cuộc hội ngộ hữu duyên của một con người và những gì tạo hóa đã trải qua hàng ngàn đời đó là một chuyến đi không hề dễ cho những người không có quyết tâm ... Read More »