Tag Archives: Đỗ Hữu Nghĩa

Trải nghiệm xứng đáng.

Thời gian chờ đợi ai?

cảm nghĩ về một Trải nghiệm xứng đáng. Tôi tham gia một khóa thiền ngắn ngày của hệ phái Vipassana trong 12 ngày, có 2 ngày làm thủ tục đi và về và 10 ngày thiền chính khóa tại chùa Hồng Trung Sơn, thú thật là tôi đi vì tò mò và muốn có một sự trải nghiệm về tâm linh ... Read More »