Monthly Archives: October 2015

BÀI HỌC TỪ CUỘC SỐNG

pomodoro time

BÀI HỌC TỪ THẦY. Chúng ta sinh ra đều bình đẳng về mặt thời gian, mỗi người đều có 24h mỗi ngày. Có người thì trở thành 1 doanh nhân giàu có nhưng cũng có người lại trở thành một anh bảo vệ với thu nhập không đủ sống. Vậy đâu là nguyên nhân? Chúng ta đều biết rằng, thành công ... Read More »