Monthly Archives: September 2015

Phụng sự để “Dẫn Đầu”.

Suy Nghĩ Đột Phá

Phụng sự để “Dẫn Đầu”. khi nhận được giá trị lớn một cách thiết thực nhất là bạn phải trao đi để sau đó giống như là một sự lan truyền những giá trị nhân bản, bằng cách đó bạn thay đổi chính mình để bước lên lên một tầm cao mới, dám làm những việc chưa từng làm, nghĩ những điều chưa ... Read More »