Monthly Archives: July 2015

Một cách giáo dục “Tự Thân Vận Động”

Chú và Cháu

Một cách giáo dục “Tự Thân Vận Động” không thay đổi được người khác chỉ thay đổi chính mình. đây là một chân lý của cuộc sống. nhưng  thay đổi cách học của con trẻ sẽ thay đổi được cuộc đời của chúng. Thân làm cha mẹ ai cũng muốn con mình thành tài, nhưng diễn nghĩa chữ thành tài ... Read More »

Thế hệ kế tiếp…cháu của tôi.

TỰ TIN VÀO BẢN THÂN KHI LÀM BÀI TẬP LÀM DIỄN GIẢ

Thế Hệ kế tiếp…. Một đời tần tảo cha mẹ chúng ta đã hi sinh cả tuổi trẻ để con cái mình được ăn học nên người, nếu trong một môi trường giáo dục hoàn thiện chúng ta nhận thức được việc học là không ngừng nghỉ thì đến tuổi trưởng thành sẽ tích lũy những kinh nghiệm mà tiếp tục làm việc, cống ... Read More »