Monthly Archives: May 2015

Bảo Khuyên “dám thay đổi để đến gần với niềm đam mê cháy bỏng”…

Bảo Khuyên ” dám thay đổi để đến gần với niềm đam mê  cháy bỏng”. một câu chuyện không của riêng ai!    Chúng ta luôn được dạy rằng, hãy học cho tốt để có một tấm bằng, làm một công việc ổn định, và với việc cài đặt như thế mặc nhiên sẽ có một lộ trình mà trong tiềm ... Read More »

chị Trần Thị Ái Liên với cách tiếp cận con cái bằng “kỷ luật không nước mắt” làm thay đổi tư duy hàng ngàn Phụ Huynh

chị Trần Thị Ái Liên bằng “kỷ luật không nước mắt”  đã thay đổi tư duy hàng ngàn Phụ Huynh. với cách tiếp cận trẻ kỳ lạ so với hầu hết các bậc phụ huynh đã biết, chị đã cho thấy dạy con thật ra là một cuộc đối thoại và đàm phán chứ không phải là roi vọt,  hơn 20000 Phụ ... Read More »